spacer
spacer
 
   
 
 
 

Firestone RubberGard® EPDM krovna membrana od sintetičke gume (Ethylene-Propylene-Diene Terpolymer) dizajnirana tako da traje decenijama ne gubeći svoju elastičnost i mehaničke karakteristike.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

 • zatezna čvrstoća ≥8N/mm²
 • elongacija ≥300%
 • 100% vulkanizovana
 • debljina 1,14mm, težina 1,41kg/m²
 • debljina 1,52mm, težina 1,95kg/m²
 • otporna na većinu hemikalija, alkalne kiše i UV zračenje
 • izbegavati kontakt membrane sa naftnim derivatima, toplim bitumenom i uljima mineralnog i biljnog porekla
 • jednostavna popravka u slučaju mehaničkog oštećenja
 • otpornost na niskim temperaturama ispod -45°C dozvoljava njenu aplikaciju i u području ekstremnih klimatskih prilika
 • veoma velika otpornost na probijanje i penetraciju korena biljaka kod zelenih krovova
 • materijal preporučen od strane Greenpeace-a  kao alternativa za PVC

PRIMENA - KROVNI SISTEMI:

 • Sa balastom i inverzni krovni sistem (nagib krova do 6°) odlikuje brza instalacija uz upotrebu rolni većih dimenzija i samim tim i smanjen broj spojeva. Balast obezbeđuje dobre protivpožarne karakteristike i zaštitu membrane od loših klimatskih uticaja.  
 • Sa lepljenom membranom primenljiv je na krovovima zahtevnim kako zbog specifičnog oblika tako i zbog limitiranog opterećenja. Primenljiv na svim nagibima krova.
 • Mehanički fiksiran: M.A.S. i R.M.A sistemi

 

 • U poređenju sa PVC membranom njena elastičnost se ne zasniva na  plastifikatorima koji vremenom migriraju iz membrane izazivajući degradaciju i gubitak mehaničkih karakteristika.

 

RubberGard EPDM - katalog